Broj štampanih stranicaNajčešće pitanje korisnika , nevezano za model štampača i kasete: Koliko strana mogu očekivati da će odštampati moj toner/kertridž?

Potrudićemo se da Vam damo što potpunije informacije o tome kako bi ste i sami doneli zaključak o relevantnosti broja stranica koje Vaš toner može odštampati.

Ispitivanja ISO istraživanja se izvode isključivo u određenim i striktno kontrolisanim uslovima. Broj Vaših odštampanih stranica pre svega zavisi od pokrivenosti štampane strane. Pored samog procenta iskorišćenosti tonera, zavisnost broja stranica obuhvata: obim štampe, font slova i vrstu medija(slika, tekst, boldovanje…) a podjednako važno je i koji su uslovi okruženja zastupljeni.

Prema ISo standardu a prema kome se određuju fabričke specifikacije, temperatura okolnih uslova je 23 stepena sa odstupanjem od +/- 2,0 stepena. Medija koja se štampa nalazi se u PDF formatu.

Kapacitet kasete i tonera se (uglavnom) meri i određuje po broju stranica i čipu a koje je moguće odštampati sa jednom kasetom - tonerom. Standard predviđa prosečnu 5% pokrivenost. U 5% pokrivenosti može stati 6 redova prosečnog teksta sa određenim fontom i razmakom redova.