Kupovina štampača

marke štampača

Pre nego što krenete u kupovinu, odredite/definišite konkretnu namenu štampača. Za kućnu upotrebu se preporučuju manji i ne toliko skuplji štampači, dok za kancelariju ili obavljanje nekog određenog posla savetujemo ozbiljnije mašine. Pored toga, odlučite da li vam je potreban za štampanje dokumenata u crno beloj varijanti ili želite slike u boji i fotografije. Ako ste dali odgovore na ova pitanja, evo nekoliko konkretnih predloga.

Štampači koji zadovoljavaju osnovne potrebe za male serije štampe su većinom InkJet i monohromatski Laser štampači. Cena im je prilično pristupačna, kao i sama dopuna tonera/kertridža. Ove štampače preporučujemo za kućnu upotrebu, tako i za manje kancelarije ili preduzeća. Posebno se treba obratiti pažnja kod kupovine InkJet štampača da li koriste dopunjive kertridže. Ako nema mogućnost dopunjavanja, nakon pražnjenja se mora kupovati nov kertridž. Takav slučaj može znatno uvećati troškove štampe. Za kertridže važi da moraju redovno da štampaju ili mogu prestati da daju dobar otisak, čak i da postanu neupotrebljivi iako im je elektronika ispravna.

Za štampanje većih serija kopija ili slika i fotografija možemo preporučuti laserske monohromatske ili laser kolor štampače.

U ponudi možete naći i multifunkcionalne štampače koji obavljaju više poslova. Multifunkcijski štampaču jesu najčešći izbor malih i većih preduzeća, jer se u jednom uređaju nalaze fotokopir mašina, faks i skener. Neki noviji modeli imaju ugrađen wi-fi priključak za bežično štampanje i umrežavanje štampača koje je jako praktično u malim kancelarijama. Zbog široke ponude štampača i razlike u cenama treba predhodno razmotriti sve navedene razloge. Za primer dobrog i isplativog multifunkcijskog štampača možemo navesti HP3390 koji radi crno bele kopije i približno 2000 strana. Između ostalog, za ozbiljno treba proveriti pre kupovine štampača da li ima servisnu podršku na našem tržištu a posebno ako razmatrate novije modele štampača.