Korišćenje prečica sa tastature za Windows 8.1U svakodnevnom radu na računaru se može naići na prepreke koje mogu oduzeti vremena za njihovo rešavanje. U brzini se dešava, da se preko tastera sa tastature slučajno pokrenu komande za izvršavanje radnji. Njihovo prepoznavanje olakšava rad na računaru. Na slici se nalaze praktične komande za Windows 8.1.