Zaglavljen papir u štampačuPostoje brojne varijante upustva za izvlačenje zaglavljenog papira iz štampaca a sve u zavisnosti od modela štampača i gde se papir zaglavio . U svakom slučaju, treba proveriti upustvo koje se dobija od proizvodjača. Za početak možete pročitati informacije koje šalje Vaš štampač o problemu.

Klasični primer za HP i SAMSUNG zahteva da se otvori kućište i izvadi toner, ako je papir zaglavljen na početku štampanja. Potom možete lagano i ravnomerno izvlačiti papir. Kod nekih starijih modela štampača postoji dugme za manualno povlačenje papira koje treba držati pritusnutim dok izvlačite papir. Ukoliko je papir potpuno zaglavljen u grejnoj jedinici ili sl. jedino rešenje je odneti ga kod servisera. Nakon izvlačenja papira štampač može i najčešće zahteva da se ponovo pokrene na dugme RESUME ili jednostavnim resetovanjem što znači gašenjem i paljenjem na dugme. Pre otvaranja štampača treba proveriti informaciju o garantnom roku kako se ne bi prеkršio sporazum o garanciji.