Kako definisati automatski izbor štampača na bežičnoj mreži za štampanje?

Windows ima ugrađenu altatku koja omogućava da automtski podesite štampač a baziran na WI-Fi mreži na koju ste konektovani. Nakon ovog podešavanja nećete više imati problem sa konstantnim izborom štampača jer će štampač biti prepoznat u zavisnosti od mreže u kojoj se nalazite.
Više detalja...

Koliko puta može da se puni toner kaseta?

Toner kaseta ima nekoliko delova koji se mogu zameniti po potrebi. Ukoliko se dotrajali delovi ne menjaju redovno tada i sama kaseta trpi oštećenja na drugim nezamenskim delovima.
Više detalja...

Kada treba menjati bubanj na toner kaseti?

Ukoliko na svaku ili svaku treću, četvrtu kopiju krenu da se pojavljuju neželjene blede fleke ili oštre crne linije( kao na slici ), to je siguran znak da je bubanj na toner kaseti potpuno istrošen i da je neophodno da se zameni.
Više detalja...

Bleda kopija/loš otisak a toner pun?

Prilikom redovnog i čestog štampanja iz štampača mogu da izađu bleđe kopije ili delimično različitiog intenziteta boje. Ukoliko znate da je u toneru dovoljno boje - praha, a što možete proveriti informacijom koju Vam šalje štampač.
Više detalja...