Bleda kopija/loš otisak a toner pun?Prilikom redovnog i čestog štampanja iz štampača mogu da izađu bleđe kopije ili delimično različitiog intenziteta boje.

Ukoliko znate da je u toneru dovoljno boje - praha, a što možete proveriti informacijom koju Vam šalje štampać.

U zavisnosti od toner kasete; radi postizanja boljeg kvaliteta štampanih kopija potrebno je zameniti jedan ili više od sledećih delova tonera:

- drum( bubanj ),

-korona,

-brisač,

-magnetna…

Ukoliko je dokazan ispravan kvalitet toner kaste a i dalje štampa lose kopije, preostaje da odnesete štampač na servis.