Kako definisati automatski izbor štampača na bežičnoj mreži za štampanje?Upravljanje štampačima može biti komplikovano ukoliko zadajete štampu preko laptopa u kancelariji i kući tj. ako se koristi više štampača na različitim lokacijama.

Windows ima ugrađenu altatku koja omogućava da automtski podesite štampač a baziran na WI-Fi mreži na koju ste konketovani.

Na primer ukoliko imate Hewlett-Packard štampač kod kuće i Canon štampač na poslu, Windows će automatski zadati štampu na štampač na poslu kad god ste laptop nađe na toj poslovnoj mreži.

Nakon ovog podešavanje nećete više imati problem sa kontantnim izborom štampača jer će štampač biti prepoznat u zavisnosti od mreže u kojo se nalazite.

Podešavawe važi za Windows 8.1, ali Windows 7 korisnice će imati ovu opciju ukoliko koriste Windows 7 Professional, Ultimate ili Enterprise. Automtski izbor štampača

Windows će prepoznati automatski štampač u zavisnosti od Wi-Fi mreže u kojoj se nalziti nakon ovog podešavanja.

1.Otvorite Control Panel,

2.Idite na Devices and Printers

3.Onda skrolujte na dole do Printers section.

4.Tamo ćete videti listu štampača sa kojima je Vaš PC u kontaktu.

5.Najmanje jedan će biti čekiran zeleno što znači da je podešen za automatsko štampanje.

6.Označite štampač koji želite da dodate na izabranu lokaciju.

7.Potom kliknite na Manage default printers koji se nalazi na vrhu prozora Control Panela.

8.U novom prozoru koji se otvori, budite sigurni da je označena opcija Change my default printer when I change networks.

Ispod ćete videti padajuću listu za network/mrežu i padajuću listu štampače/printers

Prvo selektujte željenu mrežu a potom odredite štampač za koji se nalazi u tom okruženju koji ćete koristiti za ubuduće.

9.Kliknete dugme Add koje se nalazi pored padajuće liste za izbor štampača

10.Ponovite podešavanje i za drugu mrežu koju koristite kako više ne bi razmišljali o izboru štampača