Koliko puta može da se puni toner kaseta?Toner kaseta ima nekoliko delova koji se mogu zameniti po potrebi. Ukoliko se dotrajali delovi ne menjaju redovno tada i sama kaseta trpi oštećenja na drugim, nezamenskim delovima. Nakon dva do četiri punjenja toner kasete, bubanj treba promeniti jer tada počinju da se pojavljuju učestale fleke/očigledna oštećenja. Redovnim menjanjem oštećenih/dotrajalih delova jedna toner kaseta se može dopunjavati i po nekoliko desetina puta.