Usluge - Servisiranje štampača

Servisiranje štampača, tonera Zemun Beograd Prašina, vlaga i druge nečistoće i atmosferski uticaji nepovoljno utiču na rad Vašeg štampača, izazivaju znatno brže habanje pokretnih delova i nepravilno funkcionisanje elektronskih komponenti.

Samim tim, skracuje se radni vek Vašeg aparata, izaziva povećeno zagrevanje uređaja i nepravilan rad brojnih senzora, koji regulišu mnoge funkcije za pravilan rad Vašeg štampaca. Zbog toga Vam preporučujemo da u zavisnosti od obima štampe uslova i mesta u kojima Vaš štampač radi, izvšite na svakih godinu dana osnovni servis vašeg uređaja. Samim tim produžite njegov radni vek i održavate pravilno funkcionisanje.

Osnovni servis podrazumeva podmazivanje (pokretnih sklopova) i čišcenje svih delova Vašeg štampača (plastični delovi, elektronika). Servis podrazumeva zamenu dotrajalih i neispravnih delova. Njegova cena zavisi od vrste i kompleksnosti zamene istih.

Servis optičkih sklopova podrazumeva čišcenje lasera koji poseduju svi laserski štampači, kao i mnogobrojnih sočiva koja u saradnji sa laserom daju otisak na papiru. U slučaju njihove zaprljanosti na Vašem štampaču dolazi do slabog, bledog i bezbojnog otiska (kopije) na papiru.

Usluga Cena
Osnovni servis 1000 rsd
Servis optickih sklopova (cišcenje lasera) od 1000 do 2500 rsd
Servis Pozvati